Schoolafwezigheden, een overzicht... (*)

Reden
Periode
soort bewijs
Ziekte niet meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen geschreven verklaring van de ouders (groene genummerde schoolbriefjes)(maximaal 4 maal per schooljaar)
Ziekte

- meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen

- reeds vier verklaringen van de ouders

doktersattest
Bijzondere regeling voor chronische ziekten
afspraken met directie, dokter en CLB
Begrafenis van een familielid dag van de begrafenis overlijdensbericht (aanduiden in welke mate je verwant bent met de overledene (oma, tante, neef,...)
Huwelijk van een familielid huwelijksdag huwelijksaankondiging (aanduiden in welke mate je verwant bent met de bruid of bruidegom (tante, oom, zus, neef,...)
Bijwonen van een familieraad
Dagvaarding voor de rechtbank
dag van de oproeping bewijs van de rechtbank
Het beleven van feestdagen die horen bij een erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling bv. Islamitische godsdienst, ... dag of dagen van het feest (alleen de erkende officiële dag/dagen) geschreven verklaring van de ouders
Alle andere redenen (**) voor een halve dag tot meerdere dagen

Altijd op voorhand

- schriftelijk aanvragen aan de directie
- reden opgeven
- akkoord van de directie hebben voor het begin van de afwezigheid (voor een beperkt aantal dagen)

 

(*) uit het schoolreglement 2010 - 2011
(**) opgelet: deze afwezigheden, mits toestemming van de directeur, zijn geen automatisme, geen recht dat U kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.