Doel

Het opzet van een oudervereniging is tweeledig:

  • enerzijds op een positieve manier meehelpen aan de kwalitatieve uitbouw van het schoolleven
  • anderzijds een ruggensteun en klankbord zijn voor de afvaardiging van de ouders in de participatieraad.