Inhoudsopgave
Axenroos: socio-emotionele ontwikkeling
axendieren in de roos
de dieren en hun betekenis
Alle pagina's


Samen leven kan je leren: 

de Axenroos

De school is een ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassenen.

Kinderen gaan op allerlei manieren met elkaar om:  zij spelen, ze babbelen, ze leren, ze kibbelen, enz...
Ze zoeken contact, ze trekken zich terug, ze werken samen..

Kinderen vertonen, net als volwassenen, allerlei vormen van sociaal gedrag. Je hebt stille kinderen, leiderstypen, dienstbare kinderen, zorgzame kinderen, levensgenieters, kritische kinderen...

In bijna alles wat we doen komen we in contact met anderen. Niet alle contacten met anderen lopen altijd even vlot. Daarom is het heel belangrijk dat we vaardig worden in dit sociale verkeer.

Sociale vaardigheden is geen apart vak zoals rekenen of taal. Je leert dit niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie.

Als school kiezen we voor de AXENROOS als instrument om aan deze sociale vaardigheden te werken.
Door met dit kader te werken krijgen de kinderen een betere kijk op het eigen functioneren en ze krijgen ook meer zicht en vat op hun sociale omgeving.
Met de dieren van de axenroos krijgen de kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken.
Ze leren ook zien wanneer ze een relatiewijze gepast of ongepast gebruiken.